годишњак града београда
Гласило Скупштине града Београда које је поверено Музеју града Београда да га уређује и издаје. Први број Годишњака изашао је 1954. године. До сада је изашло 65 бројeва, у којима је објављено преко 800 радова више од 500 аутора свих профила. Тематски обрађује све видове људске делатности од најстаријих времена до данас.


Редакција Годишњака града Београда:

Ана Столић, Весна Бикић, Татјана Корићанац, Жанета Ђукић Перишић, Александар Кадијевић, Александар Фотић, Предраг Марковић и Милош Спасић
 
Уредник: др Милош Спасић
Контакт: milos.spasic@mgb.org.rs
 
Секретар редакције: Милена Недељковић
Контакт: izdavastvo@mgb.org.rs
ПРИЈАВЉИВАЊЕ РАДОВА ЗА НОВИ БРОЈ ГОДИШЊАКА

Обавештавамо Вас да је пријем текстова за нову свеску Годишњака  у току.  Позивамо Вас на наставак сарадње у склопу предстојећег рада на припреми наредне свеске Годишњака (LXIХ). Рок за предају радова је 1. октобар 2022. године

Радове можете предати лично уредништву, у управној згради Музеја града Београда, улица Змај Јовина 1, с назнaком да је пошта за Милену Недељковић, секретара редакције.

Преузмите упутство за предају радова.

Сва питања у вези са Годишњаком можете послати на мејл адресу: milos.spasic@mgb.org.rs.

ДИГИТАЛНИ ГОДИШЊАЦИ
Новости из Музеја града Београда
у вашем сандучету.
ПОТВРДИ