Пријем текстова за нову свеску Годишњака до 1. октобра

Сада већ далеке 1954. године, појавила се прва књига Годишњака Музеја града Београда. Актуелни назив – Годишњак града Београда – носи од 1958. године, од изласка V књиге едиције. Развојни пут ове серијске публикације отпочео је идејом да се у Годишњаку  публикују текстови који помажу разумевању и разоткривању богате историје Београда и да стручној и широј културној јавности понуди на увид резултате најновијих истраживања.

И данас чувамо традицију и позивамо све истраживаче, афирмисане и они који то нису, а желе да прикажу тајне наше престонице, а велики су заљубљеници у Београд у свему што он носи, да нам пошаљу свој научни рад. У  току је пријем текстова за нову свеску Годишњака Музеја града Београда, а ми желимо да се можда управо Ваше име нађе у наредној свесци Годишњака Музеја града Београда број 69 (LXIХ). Рок за предају радова је 1. октобар 2022. године.

Радове можете предати лично у уредништву у управној згради Музеја града Београда, улица Змај Јовина 1, с назнaком да је пошта за Милену Недељковић, секретара редакције.

Обавезно је да рад буде и у папирној и електронској форми.

Упутство за предају радова налази се на сајту Музеја града Београда у одељку Годишњак града Београда.

Сва питања у вези са Годишњаком можете послати на мејл адресе: milos.spasic@mgb.org.rs и izdavastvo@mgb.org.rs

Будите знатижељни и креативни!

Новости из Музеја града Београда
у вашем сандучету.
ПОТВРДИ