Промоција књиге ЈЕРЕМИЈА СТАНОЈЕВИЋ – ФОТОГРАФИЈЕ

У четвртак, 23. фебруара од 18 часова, у Музеју града Београда, у Конаку кнегиње Љубице, Улица кнеза Симе Марковића 8, биће одржана промоција књиге "Јеремија Станојевић – Фотографије" чији су уредници др Ангелина Банковић, музејска саветница Музеја града Београда и Иван Петровић, уметник, уредник Центра за фотографију.

Књига Јеремија Станојевић – Фотографије је настала у сарадњи Музеја града Београда и Центра за фотографију. У књизи је репродуковано 190 од 2.286 фотографија колико се чува у фонду Јеремије Станојевића у Музеју града Београда, са намером да се илуструје Станојевићево стваралаштво и укаже на његову сложену мултидисциплинарну, естетску и културно-друштвену компоненту. Имајући у виду потенцијал ових фотографија као остварења у домену визуелне културе, али и њихове шире друштвене примене, у приступу одабира и конципирања фотографија смо се руководили истицањем њихове естетске компоненте.

Париска улица

Књига Јеремија Станојевић – Фотографије истовремено представља зборник радова за који су своје прилоге дала четири аутора: Иван Петровић, Михаило Васиљевић, Ана Ереш и Ангелина Банковић. Аутори су посматрали Станојевића и његову делатност из нове и другачије персперктиве, а своје полазиште пронашли су како у историји фотографије тако и у мултидисциплинарном приступу који пружају студије визуелне културе и колекционарства, као и музејске студије.

Ресавска улица

Пуковник Јеремија Станојевић (1881–1950) и његов подухват фотографисања главног града, који је реализован крајем двадесетих и почетком тридесетих година 20. века добро је познат у  круговима оних који се професионално, или из хобија, баве Београдом, али и оних који се интересују за домаћу историју фотографије. Пошто су Станојевићеве фотографије најчешће биле коришћене на изложбама и у публикацијама, примарно као илустрације Београда између два светска рата и као извор за проучавање историје архитектуре и урбанизма, при конципирању ове књиге смо се водили намером да истражимо и представимо аспекте како фонда и колекције Јеремије Станојевића тако и његове личности, за које смо уочили да им у ранијим истраживањима није било посвећено довољно пажње. Желели смо да Станојевића прикажемо као фотографа, а његов рад у контексту фотографије као визуелног медија, а не искључиво као документа. У том смислу, аутори ове књиге су превасходно настојали да истакну потенцијал Станојевићевог остварења као достигнућа које превазилази досадашње обрасце вредновања и квалификације, чиме је њено тежиште усмерено на саме фотографије.

На промоцији ће говорити: др Злата Вукасновић-Мацура, рецензент, проф. др Милан Попадић, рецензент, и уредници.

Новости из Музеја града Београда
у вашем сандучету.
ПОТВРДИ