ЈАВНИ КОНКУРСИ 2014
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА

На основу члана 35. Закона о култури („Службени гласник РС", број 72/2009), члана 34. Статута Музеја града Београда и Одлуке Управног одбора Музеја града Београда о спровођењу јавног конкурса за избор директора Музеја града Београда 02 Бр.12/57 од 14.7.2014. године

МУЗЕЈ ГРАДА БЕОГРАДА

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА преузми

ПЛАН АКТИВНОСТИ УПРАВНОГ ОДБОРА У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА

I
- дана 17.07.2014 – расписан Јавни конкурс у дневном листу „Данаc"
- рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања Јавног конкурса
- рок почиње да тече дана 17.07.2014.
- рок за подношење пријава истиче дана 15.08.2014. – како пријаве на конкурс могу бити послате и као препоручене пошиљке поштом (са печатом датума слања у остављеном року), неопходно је оставити још неколико дана за евентуално приспеће оваквих пријава на конкурс – оставља се рок до среде, 20.08.2014.

II
- избор кандидата се спроводи у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава
- 21.08.2014, четвртак у 12,00 часова – Прва седница УО (VI седница у 2014. години) на којој се отварају и прегледају све благовремено пристигле пријаве на конкурс и на основу поднетих доказа оцењује да ли кандидати за директора Музеја града Београде испуњавају услове предвиђене конкурсом.
- 29.08.2014, петак у 12,00 часова – Друга седница УО (VII седница у 2014. години) на којој се позивају кандидати на разговор и усмену презентацију поднетих предлога програма рада и развоја Музеја града Београда, по редоследу поднетих пријава, у трајању до 30 минута, након чега ће сви предлози програма бити постављени на веб сајту Музеја града Београда, на увид јавности.
- 12.09.2014, петак у 12,00 часова – Трећа седница УО (VIII седница у 2014. години) на којој се доноси Предлог кандидата за избор директора Mузеја града Београда, о чему ће се чланови Управног одбора изјашњавати поступком јавног гласања.

ПРЕДСЕДНИК УО МГБ-а
мр Бојана Борић Брешковић

БИОГРАФИЈЕ И ПРЕДЛОЗИ ПРОГРАМА РАДА МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА
ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА МЕСТО ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА

Кипријановић Југослав Биографија Предлог програма
Ковачевић Бојан Биографија Предлог програма
Корићанац Татјана Биографија Предлог програма
Крунић Славица Биографија Предлог програма

АРХИВА ЈАВНИХ КОНКУРСА
контакт
Административна зграда
  011 263 58 86
  Mobile: 060 500 51 89
  Fax: 011 3283 504
Новости из Музеја града Београда
у вашем сандучету.
ПОТВРДИ