Menu

Историја Земуна 1521 - 1918.

Иако се у одсеку прати шира историја Земуна, сачувани архивски предмети и фотографије се односе на историју града XVIII, XIX и XX века. Међу највредније предмете убрајају се старе гравире, планови и карте Земуна, стари рукописи и лични предмети знаменитих личности српске историје.

Пријави се