Menu
Ватрогасни аутомобил

Ватрогасни аутомобил

  • Место: Београд
  • Година настанка: 1933.
  • Техника: фотографија
  • Димензије: 12 х 9 cm
  • Инвентарни број: И2/1 2352

Модерна градска управа Београда је подразумевала и развој и осавремењивање безбедносних структура града, полиције, жандармерије, разних инспекцијских органа... Поред осталог велики напор је уложен и у развоју савремене противпожарне заштите обједињене у Пожарној команди Београда. Првобитна Ватрогасна чета Општине града је до средине тридесетих година била лоцирана на Краљевом тргу бр 17 (данашњи Студентски трг), али је потом пресељена у новоизграђени наменски објекат на углу Битољске и Хартвигове улице. На том месту се данас налази затворени базен Спортског центра „Ташмајдан“.

Упоредо са развојем техничке и стручне базе противпожарне заштите, током тридесетих година ХХ века посебна пажња почиње да се поклања и облицима заштите града у условима савременог ваздушног рата и дејствима хемијских бојних отрова. Како је ратна претња постајала све реалнија, број јавних вежби је био све већи. Оне су укључивале све облике цивилне заштите, али обим агресије и бруталност са којима су се суочили априла 1941. године ипак није било могуће реално проценити.

Снимак је настао 2. новембра 1933. године на углу Париске и Узун Миркове улице током вежбе у којима су објекти напада били 2, 3, 4, 5, и 6. кварт, Савско пристаниште и Београдска тврђава.

Пријави се