Menu
Фабрика леда "Шонда"

Фабрика леда "Шонда"

  • Место: Београд
  • Година настанка: 1932.
  • Техника: фотографија
  • Димензије: 12 х 9 cm
  • Инвентарни број: И2/1 1169

Раст Београда по окончању Првог светског рата подразумевао је повећане потребе за свим индустријским продуктима неопходним за снабдевање града. Део високотехнолошког тржишта био је зависан од увозних производа, али је значајан део сировинске, прехрамбене и занатске производње био лоциран и у самом Београду. Нека од индустријских постројења су пратила најсавременија достигнућа модерне цивилизације, у авио-индустрији, на пример. Нека друга су, опет, начином производње и условима рада подсећала на нека друга, давно прошла времена.

Велике потребе Београда за ледом, у недостатку савремених електричних расхладних уређаја, требало је задовољити на неки други начин. Између два светска рата лед је у Београду производило шест фабрика: пиваре Игњата Бајлонија, Ђорђа Вајферта и Јагодинска пивара; фабрика Кланичног друштва из Београда; АД за фабрикацију леда Загреб – филијала Београд, као и познати београдски произвођачи прехрамбених производа породица Шонда.

У оквиру „Шонда М.К.“, фабрике какаоа и чоколаде, у Улици цара Уроша бр. 62–70 на Дорћолу, функционисао је и погон за производњу вештачког леда. Свакодневно су, посебно у врелим летњим месецима, коњске запреге за дистрибуцију леда кретале пут многобројних београдских кафана и хотела, као највећим потрошачима овог производа. Овај снимак је настао августа 1932. године.

Пријави се