Menu

Историја Београда 1521 - 1918.

Међу најзначајнији музејски материјал Збирке за историју Београда 1521-1918. године, који броји више од 8.000 предмета, спадају старе карте, планови и гравире (које најчешће приказују панораме Београда или сцене освајања града). Веома је значајна и збирка фотографија XIX и XX века у којој се издвајају две целине: фотографије из Српско-турског рата 1876-1878, и велика збирка фотографија Београда у Првом светском рату, од јуна 1914. до октобра 1915. године.

Пријави се