Menu

Наука и просвета

Предмети из овe збирке документују зачетке и развој просвете и школства, културно-просветних и научних установа с краја XIX и у XX веку. Значајан део збирке односи се на развој спортских дисциплина, клубова и организација. Најбројније су архивалије и фотографије, укупно 1100 предмета.

У збирци за Просвету и науку се налази Легат Јована Цвијића.

Пријави се