Menu

Ликовна и музичка уметност до 1950.

Збирка за ликовну уметност до 1950. године и музичку културу садржи уметничка дела сликара и вајара од XIX века до прве половине XX века: слике, цртеже, аквареле, графике, скулптуре и рељефе, укупно око 1.000 предмета. Засебну целину представља Фонд Анастаса Јовановића са 1.548 предмета, цртежа, скица, акварела, литографија и фотографија, међу којима талботипије имају посебну вредност за изучавање фотографије код нас. У збирци се чувају поклони и легати Стевана Мокрањца, Јосифа Маринковића и Војислава Вучковића,наших истакнутих композитора и музичких радника.

У збирци за Ликовну и музичку уметност до 1950. се налазе следећи легати: Паје ЈовановићаБете ВукановићТоме РосандићаПаве и Милана СекулићаПетра Коњовића и Петра Поповића.

Пријави се