Menu
Фотографија зграде Народне банке

Фотографија зграде Народне банке

  • Година настанка: око 1900.
  • Материјал: фотопапир
  • Техника: фотографија
  • Димензије: 34 x 41,5 cm
  • Инвентарни број: УР 13220

Животно дело архитекте Константина А. Јовановића. Према пројекту за Народну банку здање је саграђено 1889. године. Првобитни корпус, изведен са приземљем и два спрата, проширен је у периоду 1922-1925. године према пројекту самог К. Јовановића.

Монументалне спољашњости објекат зрачи јасноћом и пречишћеноћу архитектонских облика, распоређених у складним пропорцијским односима. Декоративно наглашен главни улаз у здање је смештен на углу објекта. Над рустичним приземљем квадерске поделе израстају мирнији спратни построји, издељени ритмиком прозорских отвора различито обрађених по спратовима. Рустика се смањује са повећањем висине.

Спољашњем архитектонском изразу здања одговара организација унутрашњег простора. Пространи светли холови покривени широким стакленим површинама, међусобно повезаних аркадама, евоцирају форме ренесансних градских простора. У обради ентеријера остварен је пун склад архитектуре, сликарства и вајарства. Богато декорисани појединачни архитектонски елементи унутрашњости, академски су повезани у неразлучив спој. Детаљ је подређен утиску комплетног склопа.

Изведен у духу италијанских ренесансних палата, са архитектонским елементима блиских изворним геометријским облицима, објекат Народне банке је један од најбољих примера еклектичке архитектуре, али и један од најлепших архитектонских споменика у Србији с краја XIX века.

Фотографија је снимљена са угла улица Краља Петра и Цара Лазара. Приказана је прва фаза градње. Грађевину је касније доградио исти архитекта, чиме је она заузела читав градски блок.

Пријави се