Menu
Пројекат фасаде куће Марка Стојановића

Пројекат фасаде куће Марка Стојановића

  • Аутор: Константин Јовановић
  • Година настанка: 1899.
  • Материјал: папир
  • Техника: цртеж
  • Димензије: 29,5 x 39 cm
  • Инвентарни број: УР 11565

Изглед куће Марка Стојановића у Париској улици, који је израдио арх. Константин Јовановић, у размери 1:100, а који је одобрио Грађевински одбор под бројем 1056. Цртеж датира из 1899. године.

Према пројекту, над сутереном и високим приземљем здања, израста спрат надвишен атиком у виду балустерске колонаде. Као завршни мотив стубова атике и централног балкона спрата аутор предвиђа вазе. Симетрију чеоне фасаде нарушава асиметрично позициониран, декоративно обрађен, улаз у здање са леве угаоне стране. Фасадни отвори леже у вертикалним осама, складно пропорцијски распоређени у оквиру аналогне фасадне равни и корпусне форме здања.Поклон Секретаријата за комуналне и грађевинске послове НО града Београда. Припада делу архиве које је Музеј добио на поклон 1961. године.

Пријави се