Menu
Генерални план за Град Београд

Генерални план за Град Београд

  • Година настанка: 1923.
  • Материјал: папир озолид
  • Техника: штампа
  • Димензије: 180 x 130 cm
  • Инвентарни број: УP 16672

Генерални план Београда из 1923. је први Генерални урбанистички плана (ГУП) Београда. Године 1919. формирана је Стручна комисија којом је руководио арх. Драгутин Ђорђевић, а чији је задатак био прикупљање података, писање програма и организација међународног конкурса за израду ГУП-а Београда. Конкурс је реализован 1922. године и жири је закључио да ниједан понуђени рад не решава све проблеме који су идентификовани у оквиру програма, па прва награда није ни додељена. Исте године формирана је нова Стручна комисија чији је задатак био да, користећи најбоља решења радова приспелих на конкурс, направи ГУП Београда. Активностима на изради плана руководио је арх. Ђорђе Павлович Коваљевски. План је завршен у јулу 1923, исте године усвојен од стране београдске Општине, а јула 1924. и у Министарству грађевина. На плану су, с леве стране, дате легенде којима су означене градске зоне према планираној густини насељености, као и радничка насеља и простори намењени индустрији, парковима, железници и друго. Изнад легенди налази се попис планираних и постојећих јавних грађевина са назначеним положајем на плану. ГУП из 1923. године представља важан документ за познавање историје развоја Београда, али и сведочанство о једном граду који никада није изграђен.

Пријави се