Menu
План вароши Београда

План вароши Београда

  • Година настанка: 1903.
  • Издавач: Израђен у Канализационом одсеку. Аутографисан и штампан у Келну: A.-G. für mech. Kartografie.
  • Материјал: папир, платно
  • Техника: литографија
  • Димензије: 134,5 x
  • Инвентарни број: УР 3869

На плану су уписани називи улица и појединих делова града. Означене су и важне грађевине. План садржи и постојеће, као и планиране коте и нивелете.

Пријави се