Menu
Турски план Београдског града и вароши до шанца

Турски план Београдског града и вароши до шанца

  • Материјал: папир озолид
  • Техника: штампа
  • Димензије: 61 x 50 cm
  • Инвентарни број: УР 3648

Турски план Београдског града и вароши до шанца на којем су обележена позиције одређених зграда на датом простору. Уз план поcтоји и легенда о националној припадности појединих зграда, као и накнадно унетим исправкама које се односе на поједине објекте.
План је публикован уз чланак Љ. Никића "Ко је аутор турског плана Београда из XIX века", објављеног у Годишњаку VII за 1960. годину, док оригинал потиче из Београдских општинских новина.

Пријави се