Menu

Урбанизам и архитектура

У Збирци за урбанизам и архитектуру се чува близу 16.500 предмета: фотографија, разгледница, водича, пројеката, ситуационих планова, штампаних и записа слободном руком који који чувају сећање на архитектонско-просторној историју Београда. Обухваћен је период од четрдесетих година XIX века до данас. Највреднији су фондови Анастаса Јовановића, И. В. Громана, Милана Јовановића, архитекте Константина Јовановића и збирка пројеката и планова града Београда од 1890 до 1914. године.

Пријави се