Menu
Модел пећи

Модел пећи

  • Локалитет: Прогар
  • Период: Праисторија
  • Датовање: V миленијум п.н.е.
  • Култура: Винчанска
  • Материјал: печена глина
  • Техника: урезивање
  • Димензије: h: 6,3 cm
  • Инвентарни број: АП 5741

Модел пећи антропоидног изгледа припада посебној врсти минијатурних глинених предмета, специфичне намене, и за сада, представља изузетно редак налаз винчанске културе на нашем простору. У основи је кружног облика, са елипсоидним отвором за ложиште. На предњем делу калоте су пластично моделоване руке и полумесечасто урезане груди. Највероватније недостаје глава са вратом која израста из целокупне композиције мистичне представе. Пећ је несумњиво култни предмет који персонификује божанство ватре, заштитника куће, предака и породице. Такође, модел пећи је имао улогу жртвеника, а могао је да послужи и као амајлија, коју су људи носили са собом како би увек остајали у вези са кућом и огњиштем. Појава оваквих предмета употпуњује слику духовног живота праисторијских заједница, за којима су остали само материјални трагови. С правом се може рећи да појава сложенијих облика религије у каснијим периодима има дубоке корене у неолитској традицији.

Пријави се