Menu
Здела

Здела

  • Локалитет: Грабовац, Ђурића виногради
  • Период: Праисторија
  • Датовање: VI миленијум п.н.е.
  • Култура: Старчевачка
  • Материјал: печена глина
  • Димензије: h: 10 cm
  • Инвентарни број: АП 5485

Старчевачка грнчарија рађена је слободном руком, тако да су облици сведени на крајње једноставну, лоптасту и полулоптасту форму, што одражава потпуно затворен функционалан облик. Само моделовање у глини као пластичном материјалу, дозвољава да се преко начина обликовања и украшавања посуде прати одређена стилска фаза, и стога се чак може говорити о уметности и стилу неолитске епохе. Мајстор-лончар приликом украшавања даје слободу својој машти, користећи различите орнаменталне технике. Тако се среће сликање белом и црвеном бојом са спиралним и мрежастим мотивима, до набацивања размућене глине на површину суда-барботин и технике импресо отисака изведених на различите начине. Здела из Грабовца представља изузетно добар примерак суда декорисан импресо техником, штипањем нокта и прста. Импресо је организован тако да образује мотив житног класа, што посуди даје посебну лепоту. Начин обликовања и тежња ка украшавању показују да је израда лонца била не само најважнији занат у доба неолита, него да је у њега уткан целокупни материјални и духовни живот људи овог времена. Зато се керамичка продукција мора посматрати као уметност и настојати да се у њој пронађу они елементи који су садржани у сваком уметничком делу.

Пријави се