Menu

Праисторија

У Збирци се чувају археолошки предмети који сведоче о непрекидном трајању живота на данашњој територији града, почев од средњег и млађег неолита, око 5.300 године п.н.е, све до доласка Римљана на овај простор почетком I века н.е. Збирка садржи више од 10.000 предмета израђених од керамике, камена, кости и метала, који говоре о материјалној и духовној култури ондашњег човека.

Кантарос

Карабурма, Београд
крај III-почетак II века п.н.е.

Саџак

Земун, Шљункара
IX-VIII век п.н.е.

Пријави се