Menu
Султани (златник) Сулејмана I

Султани (златник) Сулејмана I

  • Локалитет: непознат
  • Период: Турско-аустријски
  • Датовање: Сулејман I (1520-1566)
  • Материјал: злато
  • Техника: ковање
  • Димензије: теж: 3,45 gr, R: 19 mm
  • Инвентарни број: Н 10410

У кратком временском периоду, након 1521. године, Београд добија турско обележје и постаје важан војни и трговински центар. Ковница турског новца у Београду отворена 1562. године ради са малим прекидима до 1687. године. Поред сребрних акчи ковница у Београду је током четири године, од 1562. до 1566., издавала и златнике у име Сулејмана I (1520-1566). Они су веома ретки и овај примерак је један од шест до сада познатих. На њему читамо (испис је на арапском) у преводу: Султан Сулејман син Селима Хана, светла му победа била, ковано у Београд 926 (година по Хиџри). Име султана, чији је син, исказана жеља да му победа буде светла, место и време издавања, стоји на свим турским новцима исписано арапским писмом.

Пријави се