Menu
Антонинијан царице Салонине

Антонинијан царице Салонине

  • Локалитет: Добановци, Соко салаш
  • Период: Антика
  • Датовање: 265. год.
  • Материјал: бронза, посребрење
  • Техника: ковање
  • Димензије: теж: 2,30 gr, R: 21 mm
  • Инвентарни број: Н 9516

Сребрни номинал царице Салонине, жене цара Галијена, припадао је растуреној остави римског новца царева III века. На реверсној страни је представа царице која у десној руци држи крст, симбол хришћанске вере. Ово је за сада јединствен новац, где се по први пут на једном званичном документу, што новац јесте, приказује хришћанско знамење - крст. Новац је искован 265, у времену након Галијеновог едикта о верском миру из 261. године, педесетак година пре доношења Миланског едикта о признавању хришћанске вере (313). Салонина је била хришћанка, о чему једино сведоче новци издати у њено име. На аверсу овог, за сада уникатног примерка, је представљено попрсје царице, профилом оријентисаним на десно. Около тече натпис: SALONINA AVG. На реверсу је представа Весте, односно царице (по вршку дијадеме на врху главе својствене владаркама), која седи на трону окренута на лево. Она у десној, испруженој руци, држи крст са крацима представљеним у облику тачака. У левој држи скиптар на чијем је врху формиран још један крст. Слику царице прати натпис: V E S T A. Уобичајена типолошка схема са исписом VESTA врло је добро послужила да се у скривеној форми искаже хришћанско опредељење царице Салонине.

Пријави се