Menu

Кабинет за новац и медаље

Кабинет за новац и медаље формиран је 1956. године и садржи око 30 000 предмета. Сакупља, презентује и публикује новац, одликовања, медаље, плакете и знамења. Основно опредељење, да се сабира материјал који потиче са градске територије, чини ову музејску збирку вредном изворном грађом за сагледавање дуге прошлости Београда Збирка садржи хеленски, келтски, римски републикански и царски новац, византијски, српски средњевековни и турски новац, као и неколико остава новца европских држава и градова XVI-XVIII века. Сабрано је и 48 различитих монета турског и европског новца XIX века, све до појаве новца Кнежевине Србије 1868. године. Посебан део збирке представљају одликовања, медаље, плакете и знамења кроз који је представљена политичка и културна историја Београда.

У кабинету за Новац и медаље се налазе следећи легати: Светозара Душанића и Ђорђа Новаковића.

Пријави се