Menu
Медицински инструменти

Медицински инструменти

  • Локалитет: Београд и околина
  • Период: Антика
  • Датовање: II-III век
  • Материјал: камен, сребро, бронза
  • Техника: ливење, урезивање, резање, тауширање
  • Димензије: h: 6,1-15,2 cm
  • Инвентарни број: АA С-17, С-24, 315, 1939, 2056, 2475, 4270, 4333, 4649

Долазак римских легија на територију Сингидунума изазвао је низ промена које су захватиле све области јавног и приватног живота. Урбанизација и контакти са развијенијим друштвима знатно подижу ниво живота аутохтоног становништва. Откривена јавна купатила, остаци водоводних и канализационих цеви, поплочане улице римског Сингидунума, на посредан начин говоре о томе да се бринуло о здрављу и хигијени становника. Школовани лекари (medicus), пореклом Грци, организовани у лекарске колегије (collegia), имали су низ специјалистичких медицинских служби: хирургију, офталмологију, стоматологију, оториноларингологију, гинекологију, ортопедију. Војска је имала своје болнице, а једна таква потврђена је натписом на споменику откривеном у Стојнику. Да је Сингидунум имао медикусе који су бринули о здрављу његових становника говоре налази медицинских инструмената као што су пинцете, сонде различитих типова, скалпели, специјални ножеви, двојни инструменти, куке, мале кашике. Неки од ових инструмената, уз мале ваге, имали су примену и у фармацији, а професија сваког медикуса подразумевала је и познавање фармакологије, тј. прављења лекова и ароматичних мелема. Печат очног лекара, откривен у Доњем Граду на Калемегдану, поуздано потврђује да је римски Сингидунум имао развијену здравствено-медицинску службу, која је снажно и брзо афирмисана ширењем култа Ескулапа.

Пријави се