Menu
Статуете божанстава

Статуете божанстава

  • Локалитет: Београд и околина
  • Период: Антика
  • Датовање: II-III век
  • Материјал: бронза
  • Техника: ливење, урезивање, пунктирање, цизелирање
  • Димензије: h: 8,2-16,5 cm
  • Инвентарни број: АA 1027, 1658, 2976, 3327, 3329, 4572

Римски Пантеон настао је под утицајем и по угледу на грчки. Ширећи империју, Римљани су ширили и своју религију, остајући при том толерантни према локалним култовима аутохтоног становништва. У обављању култова оно поштује своја локална божанства, дајући им често изглед, функцију и атрибуте богова званичног римског Пантеона. Минијатурне земљане или бронзане статуе су постављане у оквиру кућних олтара у облику малих храмова (lararium). Кућним духовима земље, Ларима, се одређеним ритуалима и приношењем дарова одаје захвалност за чување ватре, хране, дома, здравља, мира, благостања и богатства породице. Лари штите од клетве и злих очију. Оваква минијатурна фигурална пластика се често носи са собом да би се успешно обавио посао, или као заштита, а осим што говори о занатској и уметничкој продукцији, показује и популарност појединих божанстава међу грађанима Сингидунума. Заступљени су сви богови римског Пантеона, као што су Аполон, Фортуна, Сомнус, а највећи број пронађених статуа посвећен је Меркуру.

Пријави се