Изложба „Београд : Париз - уметничке везе“ од 30. новембра

У Културном центру Србије у Паризу 30. новембра биће отворена изложба „Београд : Париз - уметничке везе“.

Изложба „Београд : Париз - уметничке везе“ представља радове уметника средње и млађе генерације који или стварају у Паризу или су својом ликовном поетиком, утицајима, образовањем и усавршавањем уско повезани са париском ликовном сценом. Ови уметници су такође везани и за Београд било својим пореклом, образовањем или местом рада. Својеврстан уметнички плурализам представљен на изложби још једном сведочи о лепоти коју налазимо у различитости израза, специфичним темама и техникама. У распону од класичних слика на платну и цртежа, до објеката, текстилних инсталација и видео радова, можемо пратити аутентичан лични језик сваког аутора и јединственост њихових поетика. Појединачно веома богате уметничке каријере ових стваралаца сада су приказане у светлу категорије која их све на неки начин повезује, а то су место и утицај Београда и Париза, не само као великих градова већ и као стецишта богатог културног и уметничког живота.

Музеј града Београда баштини велики број дела уметника који су свој ликовни језик изградили под утицајима Француске и Париза. Дела поменутих старијих мајстора свој пут до музејске колекције нашла су  првобитним општинским откупима, поклонима и путем, за српско друштво традиционалне, институције легаторства. Уметничка дела савремених аутора Музеј континуирано откупље пратећи њихове каријере како на међународној тако и на домаћој ликовној сцени. На тај начин колекције Музеја града Београда сведоче не само о историјским него и најважнијим уметничким токовима. Савремена повезаност београдске и париске ликовне сцене огледа се и у препознавању и промовисању нових идеја и уметничких пракси, афирмисању мултикултуралности и вишемедијских наратива.  Представљањем изложби као што је Београд : Париз – уметничке везе у Културном центру Србије у Паризу настојимо да везе између два града и два народа учврстимо, обогатимо новим садржајима и омогућимо увид у један део опуса неколико уметника којима су те српско-француске везе изразито блиске. 

Уметници: Дамјан Ковачевић, Владимир Лалић, Михаел Милуновић, Филип Миразовић, Богдан Павловић, Миливој Мишко Павловић, Марко Велк, Вук Видор, Бранкица Жиловић.

Као специјалан догађај само током вечери отварања изложбе Београд : Париз - уметничке везе  30. новембра од 19,30 часова представићемо видео рад “Херој” Марине Абрамовић из колекције Музеја града Београда. Домети стваралаштва Марине Абрамовић превазилазе одреднице места, града или континента, али образовање, уметнички почеци и први перформативни наступи везани су за Београд, а њена присутност у Паризу током гостовања на париским академијама и ангажман у париској сценској уметности на најбољи начин говоре о универзалној уметничкој личности.

Новости из Музеја града Београда
у вашем сандучету.
ПОТВРДИ