Menu

Јавне набавке 2016

План јавних набавки Музеја града Београда за 2016. годину. Преузми

Измењени план јавних набавки Музеја града Београда за 2016. годину. Преузми

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 6/2016
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Продужење рока за пријаву, Измена конкурсне документације, Обавештење о закљученом уговору

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1a/2016
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Измена конкурсне документације, Обавештење о продужењу рока, Одговор, Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору, Мишљење Управе за јавне набавке

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 8/2016
ДОКУМЕНТИ: Позив за подношење понуда, Конкурсна документција, Одлука о додели уговора, Обавештење о додели уговора

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 7/2016
ДОКУМЕНТИ: Позив за подношење понуда, Конкурсна документција, Одговори

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 9/2016
ДОКУМЕНТИ: Позив за подношење понуда, Конкурсна документција, Додатне информације, Обавештење о закљученом уговору

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 10/2016
ДОКУМЕНТИ: Позив за подношење понуда, Конкурсна документција, Обавештење о закљученом уговору

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 04/2016
ПРИЛОГ: Позив за подношење понуда, Конкурсна документација, Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава, Измене и допуне конкурсне документације, Одлука о додели уговора, Обавештење о додели уговора

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 04/2016
ДОКУМЕНТИ
: Позив за подношење понуда, Конкурсна документција, Одлука о о обустави поступка

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 03/2016
ДОКУМЕНТИ
: Позив за подношење понуда, Конкурсна документција, Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 02/2016
ДОКУМЕНТИ
: Позив за подношење понуда, Конкурсна документција, Одговор на питање понуђача, Обавештење о закљученом уговору

НАЗИВ: Јавна набавка мале вредности - услуга чишћења
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 01/2016
ДОКУМЕНТИ: Позив за подношење понуда, Конкурсна документација, Одговор на питање понуђача, Одлука о додели уговора

НАЗИВ: Jaвна набавка услуга - Физичко и техничко обезбеђење и противпожарна заштита у објектима Музеја града Београда и за Археолошко налазиште ''Бело брдо'' у Винчи за период од годину дана
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1/16
ДОКУМЕНТИ: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Пријави се или Регистрација