Menu

1948.

  • Прва археолошка ископавања

Музеј града организује прва систематска археолошка ископавања 1948. године под руководством Драге Гарашанин, на праисторијском локалитету у Жаркову. Наредних година, захваљујући повећаном броју археолога у Музеју, расте значај ових стручних радова, јер предмети, осим путем поклона и откупа, стижу и са археолошких ископавања.

Пријави се