Menu

1941-1949.

  • Отуђивање предмета из Музеја за време рата, али и у послератном периоду

Нажалост, док с једне стране значајни предмети стижу у Музеј путем поклона, на другој страни, сазнајемо из музејске архиве, понављају се примери отуђивања експоната, какви су били забележени у периоду окупације. Управник Олга Шафарик извештава надлежно одељење да је 9. децембра 1946. године ''другарица Јелена Поповић, повереник за просвету ИНО дошла у Градски музеј да се из збирки Градског музеја изаберу објекти који ће у име Извршног одбора да се дарују маршалу Толбухину. Музеј је радо ставио на расположење другарици поверенику своју збирку оружја из Првог устанка''. Такође је и из Уметничког одељења избрисана из инвентара једна слика. Сличан пример је везан за обележавање 80 година постојања Народног позоришта у Београду, а забележен је и поклон Згребачкој опери и балету. Истовремено, у Музеју ради комисија за реституцију уметничких предмета. Стручњаци музеја су били ангажовани у Управи народних одбора и на прегледању и одбиру материјала који има музејску вредност.

Пријави се