Menu

1940.

  • Самостални рад Музеја
  • Оснивање Дома културе
  • Посета кнегиње Олге

Општина је одлучила да оснује градски Дом културе, у којем би били смештени: Градска библиотека (за одрасле, дечија и омладинска библиотека), Градски музеј (са Градском галеријом слика) и Земунски историјски архив. За Дом културе је одређена зграда у којој су се већ налазили Библиотека и Музеј, а из ње су исељени Административни, Правни и Одсек за потпоре (17. фебруара 1940). Зграда је реновирана и адаптирана, како би добила одговарајући изглед и сврху за коју је и откупљена пет година раније. После територијалног спајања Београда и Земуна (1934), грађа Земунског магистрата је пренета у Општинску библиотеку и музеј (12. августа 1940). Приликом отварања Дома културе, наводи се да је у њему било 22.735 књига, 998 музејских предмета, 501 уметнички рад, 1.512 фасцикула Земунског историјског архива (са великим бројем докумената из XVIII и XIX века) и 1.227 уметничких и документарних слика. Дом културе је отворен 22. децембра 1940. свечаном академијом на којој је говорио председник Општине Јеврем Томић. Академик Радонић је одржао научно предавање на тему Београд и Земун од Пожаревачког мира 1718-1739. године, а Марија Илић Агапова је дала кратак историјат институција културе. На крају је приређен уметнички концерт уз присуство представника страног дипломатског кора, министара, духовних личности и других угледних званица. Дан пре свечаног отварања, Дом културе је посетила кнегиња Олга. На основу коментара о њеној посети, могла се реконструисати организациона шема ове установе.

Пријави се