Menu

1937.

  • Први пут се у просторијама Музеја приређују изложбе других уметника: А. Балаж, Београд у слици

Културни одбор града Београда дао је пристанак, с којим се сагласио председник Општине града Београда, господин Влада Илић, да академски сликар Антон Балаж, који се низ година бавио искључиво сликањем Београда, приреди своју велику изложбу „Београд у слици" у Музеју града Београда. Ова изложба је у просторијама Музеја и Библиотеке, који су тада деловали заједно, отворена заједно са Деветом изложбом књига Библиотеке града Београда.

Пријави се