Menu

1929.

  • Музеј и Библиотека делују као јединствена институција
  • Управљање Музејeм је поверено Марији Илић Агаповој
  • Рад Музеја у просторијама зграде Општине у Узун Мирковој 1

Београдска општина је поверила вођење новоустановљених институција, прво Библиотеке (8. јуна 1929), а потом и Музеја (7. септембра) адвокату Марији Илић Агаповој. Послове је започела у просторијама зграде Београдске општине у Узун Мирковој бр. 1. Музејски материјал је пописан до краја 1929. године и бројао је 155 предмета. Они су груписани у пет збирки: збирка диплома и повеља (9); фотографија (10); портрета добротвора, знаменитих и историјских личности, председника Општине града Београда (26); збирка уметничких и историјских слика Београда и радова београдских уметника (38) и збирка оружја (72). Само пет година касније у Музеју се по попису налазило укупно 1.062 предмета.

Пријави се