Menu

1902.

  • Први откупи збирки за Општински музеј

Током I светског рата општинска архива је великим делом уништена, те информације о првим откупима и оснивању Општинског музеја налазимо по листовима и часописима.

Пријави се