Menu

1894.

  • Прва понуда збирке Самуила Стефановића за откуп Београдској општини

Оснивању Музеја претходила је понуда збирке старог оружја, накита и слика београдског трговца Самуила Стефановића, која није реализована, али је остала забележена као траг да је Београдска општина крајем XIX века размишљала о оснивању свог Музеја. Самуило је тада своју збирку понудио по цени од 40.000 динара у злату. Године 1902. ова збирка је откупљена, али за своту од 30.000 динара у сребру.

Пријави се