Menu

Легат Петра Поповића

Петар Поповић (1904-1995), потиче из старе београдске породице која је дала низ интелектуалаца, професора, лекара и дипломата. После школовања у Француској, у лицеју „Лаканал“ дипломирао је хемију на Београдском универзитету и радио је као професор хемије широм Југославије. Педагошки рад није испунио сва његова интересовања, па се придружио познатој београдској књижевној групи надреалиста која се формирала око алманаха Немогуће. Још у Паризу, као ученик, почео је да сакупља старе и ретке књиге и декоративне и употребне предмете из XVIII века. Легат има 125 премета од којих су најзначајнији пореклом из Француске, Аустрије, Немачке, Словеније, Хрватске, Војводине и уже Србије. Највећи број предмета стилски припада специфичним варијантама класицизма и потиче из Француске и Беча.

Пријави се