Menu
Јован Цвијић на терену

Јован Цвијић на терену

  • Техника: фотографија

Јован Цвијић је провео 42 године на теренским истраживањима по Балканском полуострву, Малој Азији, јужним Карпатима, Италији, јужној Француској, Аустрији, Скандинавији, утемељујући више научних дисциплина - геоморфологију, лимнологију, антропогеографију, етнологију. Тако настају његове научне тезе о крашким појавама; открића постојања ледених трагова на планинама Балкана, на Рили; утврђивање планинских система на Балканском полуострву; абразиона теорија Панонског басена која поставља проблем генезе Ђердапске клисуре и образовања Босфора и Дарданела.

Пријави се