Menu
Налив-перо Иве Андрића

Налив-перо Иве Андрића

  • Материјал: позлата
  • Димензије: 13,7 cm
  • Инвентарни број: ИА 561

перо марке  Sheaffers

Андрићеви рукописи исписани су најчешће налив-пером, којих је у Легату сачувано неколико.  За живота је Музеју књижевности у Сарајеву (Босна и Херцеговина) поклонио једно са златним пером.

Пријави се