Menu
10 ДИНАРА из 1929. године

10 ДИНАРА из 1929. године

  • Место: Краљевна Југославија
  • Димензије: 12,6 x 8,2 cm
  • Инвентарни број: ЛЂН 259

Постоје две врсте ових новчаница. Једна гласи на име Краљевина СХС (1926), и друга на име Краљевине Југославије (1929). На првој је потпис гувернера Ђ. Вајферт, а на другој И. Ј. Бајлонија. Новчаница из 1926. штампана је у Паризу, а друга, са прилагођеним париским клишеима, у Заводу у Топчидеру, у Београду. Издање из 1929. године је прва новчаница штампана у Топчидеру.

Пријави се