|||| |||| ||||

[План града Београда] – Катастарска општина 5, лист 16 (од 58 листова)

  • Година/датовање: 1932.
  • Радионица/издавач: Катастарско Оделење Општине Београдске
  • Материјал: папир
  • Техника: штампа
  • Димензије: висина 73, ширина 102 cm; размера: 1:500
  • Инвентарни број: УР 4939
  • Власништво: Музеј града Београда
  • Изложен/и: Не