1950.

  • Стручна библиотека музеја је формирана као засебна служба
  • Музеј Илегалних партијских штампарија у саставу Музеја града Београда
  • Музеј 4. јула у саставу Музеја града Београда

Стручна библиотека музеја је 1950. године формирана као засебна служба. У њој се 1957. године налази 3.807 библиотечких јединица. Интересантно је да се тих година овај број јединица убраја у укупан музејски фонд.

Музеј Илегалних партијских штампарија основан је 1. маја 1950. На имању Дане и Бранка Максимовића, непосредно пред почетак рата 1941. године, средствима КПЈ саграђена је зграда, с намером да се у њу постави тајна илегална штампарија ЦК КПЈ. Штампарија је изграђена по плану Ђорђа Андрејевића Куна, сликара и графичара. Окупационе власти нису откриле тајне просторије и опрему у згради, иако су ту од августа 1943. до ослобођења Београда становали немачки официри. Сав илегални материјал и штампарија били су смештени у подруму чији су зидови били тапацирани сламом. Улаз у подрум био је вешто маскиран, а налазио се испод једног плакара на првом спрату. У просторијама Музеја биле су изложене штампарска техника, документа, фотографије и оригинална сведочанства, прогласи и билтени, који су ту штампани да би у року од пола сата били растурени по Београду, док је велики део пребациван у остале делове земље. Музеј је био отворен до 2000. године, када су наследници Бранка Максимовића судским спором од тадашње градске власти добили зграду, иако је она била под заштитом државе као споменик културе.

У породичној кући Рибникара, коју је 1934. године подигао архитекта Владислав Рибникар, тада и директор листа Политика, 4. јула 1941 одржан је један од најзначајнијих састанака на којем је Политбиро ЦК КПЈ донео историјску одлуку о дизању устанка народа Југославије. Године 1950, 1. маја на овом месту је отворен музеј у којем су били изложени документи о догађајима из 1941. године на целој територији Југославије. 12 година касније музеј је преуређен и постао је меморијал-кућа 4. јула 1941. Када је основан Меморијални центар "Јосип Броз Тито", 1982. године, Музеј 4. јула ради у његовом саставу.