Menu

Посетите

Завичајни
музеј Земуна


Главна 9, Земун (Спиртина кућа)

  1. О Музеју
  2. Дешавања

Завичајни музеј Земуна смештен је у кући подигнутој средином XИX века за врло имућну и утицајну породицу Спирта. Спирте су позната фамилија цинцарског порекла која се у Земун доселила крајем 18. века.

Кућа у Главној улици изграђена је по пројекту бечког архитекте Ферстла, а изградњу је финансирао Димитрије Спирта. Једина је неоготска зграда сачувана на ширем подручју Београда. Кућа је завршена 1855. године, али у њој Димитрије није дуго живео. Преселио се у Панчево где је 1885. и умро. Последњи власник из породице Спирта био је Ђорђе, који је кућу преписао својој жени Софији. Она је умрла 1916. у Швајцарској.

Архитектонским одликама и богатим ентеријером кућа се издваја од тадашњих кућа у граду, чиме се потврђује друштвени положај чланова породице, чији је члан Павле 1856. добио племићко звање и право на породични грб. Фасада је од камена, а на зидовима широког лучног улаза у кућу осликани су мотиви из грчке митологије. Степенице које воде у предсобље биле су од глачаног црвеног мермера.

Кућа је до данашњих дана претрпела многе измене. Крајем 19. века у њој је био хотел „Гарни”. Претпоставља се да је за време Првог светског рата кућа служила за војне потребе. По окончању сукоба, кућу је 1919. и 1920. користио Завод за слепе и глуве српске ратне инвалиде. Савезничко бомбардовање 1944. кућу је знатно оштетило, али је после рата обновљена.

У време после ослобођења тражена је подесна локација за Народни музеј Земуна (основан 1954), а избор је пао на овај објекат у земунској Главној улици. Сто десет година пошто је подигнута, 1965, ово здање је проглашено спомеником културе. Народни музеј Земуна припојен је Музеју града Београда 1968, а отворен је за посетиоце 1971. године. Музеј је тренутно затворен за посету због реконструикције и припреме нове сталне поставке.

Tidings of Zemun: announcements and advertisements, 1919–1941

Tidings of Zemun: announcements and advertisements, 1919–1941

On the occasion of the 60th anniversary of the founding of the Zemun Home Museum, the Belgrade City Museum presents the exhibition Tidinds of Zemun: announcements and advertisements 1919–1941. The life in Zemun is presented through a somewhat unusual form: numerous ads that were published in newspapers of the time. Major newspapers and other publications from that period reveal the lifestyle of Zemun’s inhabitants, where they works and how they got employed, their dressing styles, entertainment habits; we learn how they got acquainted or married, and how they were dying.... The selected ads are divided into four units: official, private, commercial ads and classifieds. Most announcements and ads were published in weekly magazines printed between 1926 and 1936, such as Sremski Glasnik, Zemunski Vesnik, Zemunski Glasnik, Sremski Odjek, Naša Reč. Over time, both readers...

10-12-2014 Изложбе 2014.

Read more

Log In

Forgot your password? / Forgot your username?