Menu
Tuesday, 21 March 2017 10:36

Jaвна набавка услуга - Физичко и техничко обезбеђење и противпожарна заштита у објектима Музеја града Београда и за Археолошко налазиште ''Бело брдо'' у Винчи за период од годину дана

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1/17
ДОКУМЕНТИ: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДГОВОР КОМИСИЈЕ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊИМА, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Read 345 times

Log In

Forgot your password? / Forgot your username?