Menu
Olives

Olives

  • Author: Milo Milunović
  • Date: 1958
  • Material: Panel
  • Technique: Tempera
  • Dimensions: 100 х 76 cm
  • Inventory number: LJU 36

Мило Милуновић (1897–1967) је сликајући пределе прошао кроз импресионистичку фазу, да би од 1950. отпочео последњу, са елементима експресионизма. Сликајући Маслине он излази из тамног колорита и расветљава палету медитеранским плаветнилом. Прихватајући боју као суштински начин свог изражавања, он дубоко поетизира структуру слике ширећи подручје посматрања. Слику развија у дубину, кроз планове и простор, у богатим модулацијама светлог и тамног, валерског и тонског. Милуновићеве уметничке одлике су високо извођачко искуство, архитектура композиције, цртежа и маса. На Маслинама је успостављена равнотежа између рационалне уметничке лепоте и интелектуалности.

Log In

Forgot your password? / Forgot your username?