Menu
Бранислав Нушић на сцени

Бранислав Нушић на сцени

  • Место: Липик
  • Date: 1924.
  • Material: фото-папир
  • Technique: црно-бела фотографија
  • Dimensions: 21 х 25,5 cm
  • Inventory number: БН 278

Фотографија аутора Милана Шимића приказује Нушића са малим глумцима Сташком Предић и Владом Пешиком. На полеђини фотографије је запис: „Ага са децом из ‘Наше деце’ у Липику“.

Log In

Forgot your password? / Forgot your username?