Menu
Конак кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8 Понедељак, 6. март 2017, 18 часова

Свадбени обичаји младеновачког краја - од краја XIX до почетка XXI века

  • Предавач: Магдалена Ивковић, музејски саветник Музеја града Београда
Конак кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8

Један од најважнијих и садржински најбогатијих ритуала животног циклуса је свадба. Свадбени обичаји младеновачког краја, који прате склапање брака углавном су исти или слични са онима у осталим деловима Шумадије и у другим областима насељеним србима. То се нарочито огледа у обредима прелаза невесте из једне породице у другу, као и у обредима увођења невесте у домаћи култ младожењиног дома.

Свадбени обичаји у раздобљу од краја XIX до почетка XXI века, што је релативно дуг период, обухватају пет до шест поколења. Управо тај период је веома значајан, јер у њему настају најдубље социјалне и економске промене које су радикално утицале на преображај традицијске културе села.

Свадба представља увеличавајуће огледало дубоких културних процеса и потреса. У њима се огледају сви важнији аспекти живота једне заједнице: економске прилике, породични односи, културне вредности и верска припадност.

Log In

Forgot your password? / Forgot your username?