Menu
План Града Београда

План Града Београда

  • Date: 1912.
  • Material: папир
  • Technique: штампа
  • Dimensions: 57,5 x 51
  • Inventory number: УP 12592

На плану су уцртане улице са уписаним називима и означени положаји већих грађевина. Занимљиво је да су називи улица уписани и ћирилицом и латиницом. У горњем десном углу плана налази се следећи натпис: "План града Београда, са уцртаном новом регулацијом, уписаним новим називима улица и нумерацијом блокова. Састављен за потребе катастарског премера."

Log In

Forgot your password? / Forgot your username?