Menu
План градске канализационе мреже

План градске канализационе мреже

  • Date: 1917.
  • Material: папир озолид
  • Technique: штампа, цртеж
  • Dimensions: 60 x 52 cm
  • Inventory number: УP 10954

На плану су обележена имена улица и назначени положаји већих грађевина. Преко плана улица уцртан је план градске канализационе мреже.

Log In

Forgot your password? / Forgot your username?