Menu
План Београда и Земуна

План Београда и Земуна

  • Date: 1941.
  • Издавач: Издање Техничке дирекције Општине града Београда, Офсет Државне Штамприје у Београду.
  • Material: папир
  • Technique: штампа
  • Dimensions: 155 x 145 cm
  • Inventory number: УP 10917

На плану су представљене територије Београда, Панчевачког рита, Новог Београда и Земуна. На левој обали Саве уцртано је Београдско сајмиште. У доњем десном углу дат је план Београда и околине у размери 1:100.000 на којем је обележена саобраћајна инфраструктура: железничке пруге, железничке пруге у грађену, друмови, пољски путеви и проект. линије трамваја.

Log In

Forgot your password? / Forgot your username?