Menu
План вароши Београда

План вароши Београда

  • Date: 1903.
  • Издавач: Израђен у Канализационом одсеку. Аутографисан и штампан у Келну: A.-G. für mech. Kartografie.
  • Material: папир, платно
  • Technique: литографија
  • Dimensions: 134,5 x
  • Inventory number: УР 3869

На плану су уписани називи улица и појединих делова града. Означене су и важне грађевине. План садржи и постојеће, као и планиране коте и нивелете.

Log In

Forgot your password? / Forgot your username?