Menu
Кроки Екмелук

Кроки Екмелук

  • Author: Поручник Младен Ђ. Малетић
  • Date: 1891.
  • Material: папир
  • Technique: цртеж, оловка у боји
  • Dimensions: 60 x 42,5 cm
  • Inventory number: УР 3851

Цртеж је настао за војне потребе. На њему је обухваћен простор у околини села Мали Мокри Луг, Болеч и Винча и уцртани положаји I, II и III батаљона. На цртежу је примедба и команданта од 27. марта 1891. године.

Log In

Forgot your password? / Forgot your username?