Зграда Петра Петковића (Опел)

  • Era/Century: 20th
  • Dating: 1930-1931.
  • Material: ozolide paper
  • Technique: printing
  • Dimensions: ширина 59,8 х висина 37 цм и ширина 62,5 х висина 42 цм
  • ID Number: ЛМЗ_33, ЛМЗ_34
  • Property: Belgrade City Museum
  • On Display: No
There is no translation available.

Пројекти за зграду Петра Петковића (Опел-a) у Улици краљице Наталије број 88 (данас 64).

Слика 1 - изглед главне фасаде, у размери 1:100 и ситуација, рађена у размери 1:200. У доњем десном углу је потпис аутора, Милана Злоковића.

Слика 2 - подужни и попречни пресек, рађени у размери 1:50 . У доњем десном углу је потпис аутора, Милана Злоковића.

© Услови коришћења

Contact

Angelina Banković
Urban Planning and Architecture
1 Zmaj Jovina Street, Belgrade
+381 11 263 08 25
Mobile: 060 500 51 63
Fax: +381 11 328 35 04
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vCard